فرم استخدام
 1. نام :
  ورودی نامعتبر
 2. نام خانوادگی :
  ورودی نامعتبر
 3. تاریخ تولد :
  / / ورودی نامعتبر
 4. جنسیت :
  ورودی نامعتبر
 5. وضعیت تاهل :
  ورودی نامعتبر
 6. تلفن ثابت :
  ورودی نامعتبر
 7. موبایل
  ورودی نامعتبر
 8. وضعیت نظام وظیفه
  ورودی نامعتبر
 9. ایمیل :
  ورودی نامعتبر
 10. مدرک تحصیلی :
  ورودی نامعتبر
 11. رشته تحصیلی :
  ورودی نامعتبر
 12. خلاصه سوابق کاری
  ورودی نامعتبر
 13. رزومه کاری
  ورودی نامعتبر
  همراه با عکس پرسنلی
 14. توضیحات
  ورودی نامعتبر
 15. ارسال

دفتر مرکزی

 تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص تهران کرج ، پلاک201 

کد پستی : 1399735711   صندوق پستی : 13785،531 

تلفن : 3- 44504750 21 98+  فکس : 44504746 21 98 +ا

Email: info@shahabkhodro.ir 

   

 

 

 

شرکت شهاب یار ، دفتر مرکزی خدمات پس از فروش محصولات شهاب خودرو

تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ، جنب شرکت شهاب خودرو

کدپستی : 1399735711  ،  صندوق پستی :13185،531

تلفن : 44531298 21 98+  فکس : 44536455 21 98+ا 

Email: info.shahabyar@gmail.com