آموزش، مهارت های میان کاری را افزایش می دهد

کارشناس و مشاور در استقرار سیستم مدیریت کیفیت گفت: آموزش مهارت های میان کاری را افزایش می دهد و این امر افزایش بهره وری را به دنبال خواهد داشت.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، احمدرضا نصیری در سمینار علمی- آموزشی «تجزیه و تحلیل شغل» که با حضور همکاران شاغل در حوزه مدیریت توسعه و نوسازی اداری آستان قدس رضوی برگزار شد، تجزیه و تحلیل شغلی را یکی از لازمه های مدیریت منابع سازمانی عنوان کرد که می تواند افزایش بهره وری را به دنبال داشته باشد.
وی در تعریف این مفهوم گفت: تجزیه و تحلیل شغل فرایندی است که از طریق آن ماهیت و ویژگی‌های هر یک از مشاغل در سازمان بررسی می‌گردد و اطلاعات کافی درباره آن ها جمع‌آوری و گزارش می‌شود. با تجزیه و تحلیل شغل معلوم می‌شود هر شغل چه وظایفی را شامل می‌شود و برای احراز و انجام شایسته آن چه مهارت‌ها، دانش‌ها و توانایی‌هایی لازم است.
نصیری، در خصوص جایگاه تجزیه و تحلیل شغلی و جایگاه آن در روند رو به رشد یک سازمان گفت: مدیریت منابع انسانی و تحقق اهداف پرسنلی مستلزم تحقیق، بررسی، شناسایی دقیق مشاغل موجود در یک سازمان و تهیه شرح شغل و شرایط احراز شغل است که این امر از طریق به کارگیری روش های تجزیه و تحلیل شغل و در ادامه طرح طبقه بندی مشاغل صورت می گیرد.
وی ادامه داد: کار شکافی یا تجزیه و تحلیل شغل روشی است که به وسیله آن مدیران به طور منظم و سیستماتیک، وظایف و مسئولیت های شغل های یک سازمان را مورد بررسی قرار می دهند و جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات درباره محتویات مشاغل، نیازهای انسانی و زمینه ها و شرایطی که شغل در آن انجام می گیرد با روش سیستماتیک انجام می پذیرد.
همچنین در زمینه وظایف و فعالیت های هر شغل به منظور تعیین ماهیت، عوامل تشکیل دهنده و مسئولیت های مربوط به آن و به عبارت دیگر عمل کشف مطالعه و ثبت جنبه های مشخص و اساسی هر یک از مشاغل در سازمان با روش جمع آوری و مطالعه کامل انجام می شود که به این طریق ویژگی های کمی و کیفی هرشغل و شرایط احراز آن از طریق جمع آوری دقیق و نظام یافته در باره آن شغل در سازمان مشخص می شود.
نصیری اهمیت اطلاعات شغلی جمع آوری شده توسط تجزیه و تحلیل شغل را بر اکثر فعالیت های منابع انسانی اثر گذار می داند که بدون این اطلاعات تحلیل گران مشکل می توانند چگونگی اثر چالش های محیطی یا شرایط احراز شغل را بر کارایی کارکنان یا کیفیت زندگی کاری آنان ارزیابی کنند.
وی ادامه داد: فعالیت های اصلی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر اطلاعات تجزیه و تحلیل شغل است که امکان تطبیق متقاضیان شغلی با مشاغل موجود، تعیین نیازهای آموزشی برای کارکنان جدید و با تجربه، برنامه ریزی منابع انسانی آتی مورد نیاز، کشف عوامل شغلی تاثیر گذار بر کیفیت زندگی کاری و حذف شرایط احراز غیر ضروری شغل که می تواند سبب تبعیض در اشتغال شود را ایجاد می نماید.

                                                                منبع خبر:آستان نیوز               تاریخ خبر:1395/02/02

دفتر مرکزی

 تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص تهران کرج ، پلاک201 

کد پستی : 1399735711   صندوق پستی : 13785،531 

تلفن : 3- 44504750 21 98+  فکس : 44504746 21 98 +ا

Email: info@shahabkhodro.ir 

   

 

 

 

شرکت شهاب یار ، دفتر مرکزی خدمات پس از فروش محصولات شهاب خودرو

تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ، جنب شرکت شهاب خودرو

کدپستی : 1399735711  ،  صندوق پستی :13185،531

تلفن : 44531298 21 98+  فکس : 44536455 21 98+ا 

Email: info.shahabyar@gmail.com